ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 

ประโยชน์ : เพื่อรับประทาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์  :  มผช.

สถานที่จำหน่าย : จำหน่ายเอง ,มหาวิทยาลัยราชภัฏสวยดุสิต ,ร้านภูฟ้า ,ฟาร์มเห็ด ,มทส.
เจ้าของกิจการ : นาง เนตรกาญจน์ สายทิพย์
เบอร์ : -  มือถือ : 093-4914078
ราคา 120 บาท 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.008116