ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถยนต์พร้อมรางระบายน้ำ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารจอดรถเก็บขยะ (หนองกระทุ่ม) รายชื่อบุคคล (คนพิการ) ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีในงานก่อสร้าง ระเบียบเทศบาลนครนครราชสีมา ว่าด้วยการประกอบกิจการประปา เทศบาลนครนครราชสีมา เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ แยกถนนเซนต์เมรี่ ซอย 6 ข้างบ้านเลขที่ 188/2 ต่อจากถนน ค.ส.ล. ประกาศประมูลราคาจำหน่ายพัสดุชำรุด ราคากลาง โครงการจัดซื้อเบาะลมช่วยชีวิต จำนวน 1 ชุด ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหญิงโรงเรีนยเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ถนนพิบูลละเอียด ซอย 10
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.005454