ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 

จัดซื้อใบมีดเครื่องย่อยขยะอินทรีย์เหลวและใบมีดเครื่องย่อยพลาสติก ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หนังสือเรียน) /11-เม.ย.-2562 ฉบับที่ 157 การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ /10-เม.ย.-2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจรารแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมุขมนตรี ซอย 20 /4-เม.ย.-2562 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมิตรภาพ ซอย 11 /4-เม.ย.-2562 ฉบับที่ 142 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเดชอุดม ซอย 5/2 /4 เม.ย. 2562 ฉบับที่ 167 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 28 เครื่อง ของสำนักการศึกษา /4 เม.ย. 2562 ฉบับที่ 142 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเดชอุดม ซอย 5/2 /2-เม.ย.-2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ตรอกโรงต้ม (หลังจวนผู้ว่า) /2-เม.ย.-2562 ฉบับที่ 140 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงยกระดับถนน ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ ซอย 12 /2-เม.ย.-2562
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.009545