ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 9 รายการ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ จำนวน 2 รายการ สอบราคาซื้อมาตรวัดน้ำ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 2 รายการ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เืพื่อการศึกษา (โต๊ะนักเรียน) จำนวน 3 รายการ สอบราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้) จำนวน 2 รายการ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 18 รายการ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล ประมูลซื้อครุัภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุึก แบบดับเบิ้ลแคบ)
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.005755