ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 

จำนวนการเปิดอ่าน 408
ให้คะแนนสำหรับเนื้อหานี้

 

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น ห้ามใช้านพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลนครราชสีมา

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.005844