ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร (คนพิการ) เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจำปี 2560 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร ประกาศผลพิจารณาคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.012351