ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 

ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อพัสดุตามโครงการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพ Mixing Pump ในถังหมักขั้นที่ 1 จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมและห้องพักครู อาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) ด้วยระบบอิ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างเหมาปรับปรุงและต่อเติมอาคารชุณหะวัณ (เฟส 1 ) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 6 (วัดศาลาทอง) และสถานีดังเพลิงย่อย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อพัสดุตามโครงการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพ Mixing Pump ในถังหมักขั้นที่ 1 จำนวน 1 รายการ และประกาศสอบรา ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 23 ประเภท 81 รายการ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อเครื่องกวนตะกอนของถังหมักขยะแบบไม่ใช้อากาศขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 พร้อมติดตั้ง ด้วยระบบอิเล็กทรอน ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลประมูลซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประมูลจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารชุณหวัณ (เฟส1)
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.009887