ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 

จำนวนการเปิดอ่าน 955
ให้คะแนนสำหรับเนื้อหานี้

 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยของเล่นพื้นบ้านตามแนวการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 

ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.006622