ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานที่เริ่มต้นจากประเภทวิชาการ ระดับป ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ ที่สอบคัดเลือกได้ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.006326