ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 

โครงการบริหารจัดการเดินระบบและดูแลระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย /28 พ.ย. 61 ฉบับที่ 606 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักรอบอาคารพลศึกษา 2 (โรงยิมยกน้ำหนัก) โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราช ฉบับที่ 605 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ฝึกดับเพลิงและกู้ภัยเทศบาลฯ 22-พ.ย.-2561 ฉบับที่ 604 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) 22-พ.ย.-2561 ฉบับที่ 601 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 คัน 21-พ.ย.-2561 ฉบับที่ 602 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรางระบายน้ำในเขตเทศบาลฯ ช่วงที่ 3 (ราชนิกูล) ฉบับที่ 603 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ของสำนักการศึกษา 21 - พ.ย. - 2561 ฉบับที่ 597 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารทรงไทยย สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมา 15 พ.ย. 2561 ฉบับที่ 595 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกลุ่มงานจัดการสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อม 14 พ.ย. 2561 ฉบับที่ 584 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.009386