ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 

ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อเมนประปาตรอกเสาธง 2 ฝั่งด้านทิศตะวันออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อเมนประปาถนนยมราช ด้านทิศเหนือ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางเป็นผู้จัดการการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลประมูลจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ควบคุมระบบทางการจราจรและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิก สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ประมูลจ้างเหมาทำอาหารเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลประมูลซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (สายพานลำเลียงและลูกกลิ้งพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลประมูลซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำแบบ self-Priming พร้อมค่าติดตั้ง) จำนวน 1 รายการ ด้วยระบบอิ ประมูลจ้างเหมาโครงการซ่อมถังกรองน้ำระบบกรองเร็ว โรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่า ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลประมูลจ้างเหมาทำอาหารเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.013628