ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 

(ราคากลาง) จ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุรนารายณ์ ซอย 3 /23 มี.ค.61 (ราคากลาง) จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสืบศิริ ซอย 1 /23 มี.ค.61 (ราคากลาง) จ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพายัพทิศ /23 มี.ค.61 (ราคากลาง) จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนมุขมนตรี ซอย 3 /23 มี.ค.61 (ราคากลาง) จ้างก่อสร้างอาคาร 3ชั้น 12ห้องเรียน(ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) /23 มี.ค.61 (ราคากลาง) ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับมัธยมศึกษาด้วย DLIT ให้กับโรงเรียนเท (ราคากลาง) จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 17 รายการ /22 มี.ค.61 ฉบับที่104 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ /22-มี.ค.-61 (ราคากลาง) การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ /22-มี.ค.-61 (ราคากลาง) การจัดซื้อคลอรีนเหลว (แก๊สคลอรีน) ขนาดบรรจุท่อละ 1000 กิโลกรัม จำนวน 9 ท่อ พร้อมประเก็นตะกั่ว จำนวน 27 อัน /22 มี.ค.
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.005397