ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 

ฉบับที่ 276 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้ายบอกทางและปรับปรุงผิวถนนภายในสถานีขนส่งฯ แห่งที่ 1 /15-มิ.ย.-2561 ฉบับที่ 284 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรองรับการฝังกลบขยะมูลฝอยชั่วคราว /13-มิ.ย.-2561 ฉบับที่ 278 ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ของโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) /12-มิ.ย.-2561 ราคากลางการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์เทศกิจ แบบยกสูง จำนวน 1 คัน /12-มิ.ย.-2561 ฉบับที่ 279 เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ของโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) /12-มิ.ย.-2561 ฉบับที่ 277 การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุด จำนวน 3 รายการ /12-มิ.ย.-2561 ฉบับที่ 275 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักพนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา /8-มิ.ย.-2561 (ประกวดราคาจ้าง) ก่อสร้างอาคารที่จอดรถเทศบาลนครนครราชสีมา /8-มิ.ย.-2561 (ประกวดราคา) จ้างก่อสร้างป้ายบอกทางและปรับปรุงผิวถนนภายในสถานีขนส่งฯ /8 -มิ.ย.-2561 ฉบับที่ 271 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่จอดรถเทศบาลนครนครราชสีมา / 7 มิ.ย. 2561
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.012491