ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 

จัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ กล้องสำรวจแบบประมวลผลรวมพร้อมอุปกรณ์ จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ โครงการบริหารจัดการเดินระบบและดูแลระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย เผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการบริหารจัดการเดินระบบและดูแลระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ กล้องสำรวจแบบประมวลผลรวมพร้อมอุปกรณ์ พัฒนาดนตรีของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนย้ายท่อแมนประปาเป็นท่อเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างซ่อมระบบควบคุมเครื่องในระบบบำบัดที่เสียหายเนื่องจากฟ้าผ่า จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องตัดเหล็กแบบพลาสมาชนิดพกพา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 055-57-0156
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.017957