ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 

ฉบับที่ 459 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดตู้ DMA พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 ชุด 7 ก.ย. 2561 ฉบับที่ 468 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 /7 ก.ย. 2561 ฉบับที่ 470 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 20 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 (บูลรพาวิทยากร) 7 ก.ย. 2561 ฉบับที่ 467 การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ เสื่อมสภาพ /7 ก.ย. 2561 ฉบับที่ 462 การขายทอดตลาดพัสดุรุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่องสภาพ ของกองสวัสดิการ /6 ก.ย. 2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 18 รายการ ครั้งที่ 2 /5 ก.ย. 2561 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารแฟลต สำนักปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา ครั้งที่ 2 5 ส.ค. 61 ก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ซอยลำปรุ /5 ก.ย. 2561 ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อเครื่องสูบน้ำแบบ Vertical Tubine Pump อัตรารการไหล 750 ลูกบาศก์ เมตร/ชั่วโมง จำนวน 2 เครื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อเมนประปาถนนศิรินคร ด้านทิศเหนือ ถิงถนนสืบศิริทิศตะวันตก และถนนสืบศิริ ซอย 10 ด้านทิศใต้ ถึงถนนมิตรภาพ
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.011038