ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 

ราคากลางปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมิตรภาพ ซอย 13 (คฤหาสน์ทอง) ราคากลางปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนสืบศิริ ซอย 3/13/8 (สุสานฝรั่ง) ราคากลางปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยลำปรุ (หลังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นครราชสีมา) ราคากลางถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ ซอย 19 แยกซ้ายมือ ข้างบ้านเลขที่ 9/12 ราคากลางถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ ซอย 17 แยกซ้ายมือสุดท้าย ข้างบ้านเลขที่ 9/7 ราคากลางถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ ซ.17/1 แยกขวามือต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม ราคากลางถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ซอยเดชอุดม 14/11/1 ราคากลางถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนช้างเผือก ซอย 12 แยกซ้ายมือ ข้างบ้านเลขที่ 782/2-782/3 ราคากลางถนน ค.ส.ล.ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตั้งแต่ศาลาชุมชนหนองแก้ช้างถึงหมู่บ้านเจริญ ราคากลางถนน ค.ส.ล.ถนนมิตรภาพ ซอย 8 (ซอยเทพรัตน์ท้ายซอย)
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.009848