ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

ประมูลจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ บริเวณหน้าประตูระบายน้ำข่อยงาม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) ยกเลิกประกาศประมูลจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ บริเวณหน้าประตูระบายน้ำข่อยงาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจำปี 2560 ประมูลจ้างปรับปรุงคันหินทางเท้าบริเวณรอบศาลากลางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในการเคหะแห่งชาติ โครงการทีึ่ 1 ซอย 31,32 ถึงซอย 36 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประมูลจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ บริเวณหน้าประตูระบายน้ำข่อยงาม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.026803