ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 

ฉบับที่ 59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนพายัพทิศ ซอย 9/1 /12-ก.พ.-2562 ฉบับที่ 58 เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ของสำนักปลัดเทศบาล /12-ก.พ.-2562 ราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนพายัพทิศ ซอย 9/1 /5-ก.พ.-2562 การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่่ชำรุด เสื่อมสภาพ ของสำนักการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม /4-ก.พ.-2562 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง (จำนวน 2 รายการ) /4 ก.พ. 62 ฉบับที่ 46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 8 รายการ 30-ม.ค.-2562 ฉบับที่ 45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา 30-ม.ค.-2562 ฉบับที่ 42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลฯ 30-ม.ค.-2562 ฉบับที่ 29 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน /25-ม.ค.-2562 ฉบับที่ 35 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชุมชนตะคองเก่า (หลังโรงเรียนปลูกปัญญา) /25-ม.ค.-2562
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.009557