ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 

ฉบับที่ 347 เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง /18-ก.ค.-2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยสำโรงจันทร์ /18-ก.ค. -2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางจักรยาน ถนนสืบศิริ /18-ก.ค.-2562 ขยายผิวจราจรสะพานข้ามลำตะคอง สถานีดับเพลิงย่อยแห่งที่ 1 (สุรนารายณ์) /18-ก.ค.-2562 ฉบับที่ 340 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง จำนวน 1 รายการ /18-ก.ค.-2562 ฉบับที่ 346 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล) จำนวน 2 คัน /18-ก.ค.-2562 ฉบับทีึ่ 335 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7 รายการ /12-ก.ค.-2562 ฉบับที่ 334 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนน 30 กันยา ซอย 6 แยกขวามือท้ายซอย ข้างบ้านเลขที่ 416 / ฉบับที่ 332 ประกวดราคาจ้างก่สอร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนน 30 กันยา ซอย 2/1/9 /12-ก.ค. -2562 ฉบับที่ 331 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายสพาน ค.ส.ล. ซอยวัดท่าตะโก 12-ก.ค.-2562
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.010198