ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 

ฉบับที่ 653 ประกวดราคาซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาณิชย์ สำหรับโรงเรียนกีฬาเทศบาลฯ -28-12-61 ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยลำปรุ (ช่วงที่ 3) ตรอกสมอราย -ตรอกเสาธง -27-ธ.ค.-2561 ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยลำปรุ (ช่วงที่ 2) ตรอกสวายเรียง ตรอกสมอราย 27-ธ.ค.-2561 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านวีไอพี ซอย 2 -26-12-61 ฉบับที่ 647 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารทรงไทย สำนักการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม -26 ธ.ค. 2561 ฉบับที่ 648 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกลุ่มงานจัดการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 649 การจัดซือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 -25 ธ.ค. 2561 ฉบับที่ 639 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 20-ธ.ค.-2561 ฉบับที่ 638 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 20-ธ.ค.-2561 ฉบับที่ 640 การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ 20-ธ.ค.-2561
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.009427