ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 

ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องซ่อมผิวจราจรแอสฟัสท์ติก) /10-พ.ค.-2562 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 /10-พ.ค.-2562 เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดโครงการจัดซื้ัออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2562 /8-พ.ค.-2562 ฉบับที่ 201 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนบริเวณ ชั้น 1 อาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 1 /2-พ.ค.-2562 ฉบับที่ 200 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 /2-พ.ค.-2562 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ฉบับที่ 195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปูแผ่น HDPE บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยชั่วคราว (ส่วนหลัง) /1-พ.ค.-2562 ฉบับที่ 195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปูแผ่น HDPE บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยชั่วครคาว (ส่วนหลัง) ฉบับที่ 189 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (ใบมีดเครื่องย่อยขยะอินทรีย์เหลวและใบมีดเครื่องย่อยพลาสติก) จำนวน 2 รายการ /30-เม.ย.-2 ฉบับที่ 186 การขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุด จำนวน 5 ประเภท 43 รายการ -30-เม.ย.-2562
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.010856