ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 

 

ประชาสัมพันธ์ทุนและหลักสูตรการอบรม

 

วันที่เผยแพร่
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
5 มิ.ย. 57 ด่วนมาก มท 0893.2/ ว890 2 มิ.ย.57  ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MONBUKAGAKUSHO : MEXT) สำหรับนักเรียนไทย ประจำปี 2557
29 พ.ค. 57 ด่วนที่สุด มท 0809.3/ ว854 28 พ.ค.57  ปรับแผนการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับ นายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สิ่งที่ส่งมาด้วย
20 พ.ค. 57 ด่วนที่สุด มท 0808.3/ ว797  19 พ.ค.57 การอบรมโครงการฝึกอบรมการจัดเก็บภาษีและการบังคับภาษีค้างชำระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
14 พ.ค. 57 ด่วนที่สุด มท 0809.6/ ว761  14 พ.ค.57 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2557 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 33
ด่วนที่สุด มท 0809.6/ ว760  14 พ.ค.57 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2557 รุ่นที่ 1/2557

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.014391