ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 

 


วัน เดือน ปี เกิด   31 ม.ค. 2507
ที่อยู่        1069  ถ.มิตรภาพ  ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000  
การศึกษา ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
               ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
               วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ประวัติการทำงาน

                 นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พ.ศ. 2551-2555  
                 นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พ.ศ. 2544-2547  
                 กรรมการผู้จัดการบริษัทในเครือกลุ่มเชิดชัย
                 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
                 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
                 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
                 ประธานคณะกรรมการศึกษาพื้นฐานจังหวัดนครราชสีมา เขต1  
อาชีพ         นักธุรกิจ

     
                    

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.004357