ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 


รายงานการประชุมสภา

 รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2559
     สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 วันที่ 27 พฤษภาคม 59 
    สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 วันที่ 5 เมษายน 59
    สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 59
รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2558
     สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 วันที่ 28 ธันวาคม 58
     สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3  ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่  30 กันยายน 58
     สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจำปี 2558 ครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่  11 กันยายน 58
     สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่  7 กันยายน 58
     สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่  14 สิงหาคม 58
     สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่  20 กรกฎาคม 58
     สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่  17 กรกฎาคม 58
     สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่  1 พฤษภาคม 58
     เรียกประชุมสภาเทศาล สมัยที่ 2  ประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่  1 พฤษภาคม 58
     สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 วันที่  13 ก.พ. 58
     สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 วันที่  5 ก.พ. 58
     เรียกประชุมสภาเทศาล สมัยสามัญ  ประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์ 58
     สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 วันที่  19 ม.ค. 58
     กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2558 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559
รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2557
     สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 วันที่  17 ธ.ค. 57
     เรียกประชุมสภาเทศาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2557 ตั้งแต่วันที่  1 ธันวาคม 57
     สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2557 ครั้งที่ 3 วันที่  29 ก.ย. 57
     สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2557 ครั้งที่ 2 วันที่  23 ก.ย. 57
     สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 วันที่  18 ก.ย. 57
     สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 วันที่  8 ส.ค. 57
     เรียกประชุมสภาเทศาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2557 ตั้งแต่วันที่  1 สิงหาคม 57
     สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 วันที่  9 ก.ค. 57
     สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557  ครั้งที่ 1  วันที่ 23 พ.ค. 57
     เรียกประชุมสภาเทศาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 ตั้งแต่วันที่  1 พฤษภาคม 57
     สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่  18 กุมภาพันธ์ 57
     เรียกประชุมสภาเทศาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2557  ตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์ 57 
     กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2557 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558
รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2556
     สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่  27 ธันวาคม 56
     สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  18 ธันวาคม 56
     สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2556 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่  30 กันยายน 56
     สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2556 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่  24 กันยายน 56
     สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่  20 กันยายน 56
     สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่  17 กันยายน 56
     สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  10 กันยายน 56
     สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่  30 สิงหาคม 56
     สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่  15 สิงหาคม 56
     สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2556  ครั้งที่ 1 วันที่ 13 สิงหาคม 2556
     สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556  ครั้งที่ 2 วันที่ 26 มิถุนายน 2556
      สมัยสามัญ วิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2556  ครั้งที่ 1 วันที่ 14 มิถุนายน 2556
    สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556  ครั้งที่ 2 วันที่ 28 พฤษภาคม 2556
     สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1 (14 พ.ค. 56)
     สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1 (17 เม.ย. 56)
     สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1 (21 มี.ค. 56)
     กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2556 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2557
 รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2555
     สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1 (27 ก.พ. 56)
     สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1 (25 ธ.ค. 55)
     สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1 (2 พ.ย. 55)
     สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2555 ครั้งที่ 3 (28 ก.ย. 55)
     สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2555 ครั้งที่ 2 (20 ก.ย. 55)
     สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1 (17 ก.ย. 55)
     สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2555 ครั้งที่ 2 (3 ก.ย. 55)
     สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1 (14 ส.ค. 55)
     สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1 (16 ก.ค. 55)
     ประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา ครั้งแรก (29 มิ.ย. 55)
     สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1 (27 มี.ค. 55)
     สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1 (14 ก.พ. 55)
 รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2554
     สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2554 ครั้งที่ 2 (30 ธ.ค. 54)
     สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2554 ครั้งที่ 1 (6 ธ.ค. 54)
     สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2554 ครั้งที่ 1 (31 ต.ค.54)
     สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2554 ครั้งที่ 7 (30 ก.ย. 54)
     สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2554 ครั้งที่ 6 (26 ก.ย. 54)
     สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2554 ครั้งที่ 5 (21 ก.ย. 54)
     สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2554 ครั้งที่ 4 (1 ก.ย. 54)
     สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2554 ครั้งที่ 3 (29 ส.ค. 54)
     สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2554 ครั้งที่ 2 (22 ส.ค. 54)
     สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2554 ครั้งที่ 1 (9 ส.ค. 54)
     สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2554 ครั้งที่ 1 (12 ก.ค. 54)
     สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2554 ครั้งที่ 2 (22 เม.ย. 54)
     สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2554 ครั้งที่ 1 (12 เม.ย. 54)
     สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2554 ครั้งที่ 1 (15 ก.พ.54)
 รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2553
     สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2553 ครั้งที่ 2 (28 ธ.ค. 53)
     สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2553 ครั้งที่ 1 (7 ธ.ค. 53)
     สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2553 ครั้งที่ 2 (28 ก.ย. 53)
     สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2553 ครั้งที่ 1 (17 ก.ย. 53)
     สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2553 ครั้งที่ 2 (27 ส.ค. 53)
     สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2553 ครั้งที่ 1 (11 ส.ค. 53)
     สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2553 ครั้งที่ 1 (16 ก.ค. 53)
     สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2553 ครั้งที่ 1 (23 มิ.ย. 53)
     สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2553 ครั้งที่ 1 (7 เม.ย. 53)
 รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2552
     สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี 2552 ครั้งที่ 1 (12 ต.ค. 52)
     สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2552 ครั้งที่ 1 (14 ก.ย.52)
     สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2552 ครั้งที่ 2 (28 ส.ค.52)
     สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2552 ครั้งที่ 1 (17 ส.ค.52)
     สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2552 ครั้งที่ 1 (14 ส.ค.52)
     สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2552 ครั้งที่ 2 (25 มิ.ย52)
     สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2552 ครั้งที่ 1 (27 พ.ค.52)
     สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2552 ครั้งที่ 1 (23 มี.ค.52)
     สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2552 ครั้งที่ 2 (23 ก.พ.52)
     สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2552 ครั้งที่ 1 (17 ก.พ.52)
     สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2552 ครั้งที่ 1 (16 ม.ค.52)
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.013794