ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

นายวีระชัย ทองไพบูลย์
ปลัดเทศบาล

นายสันติ  เกิดโมฬี
รองปลัดเทศบาล
นายกัมปนาท บุตรโต
รองปลัดเทศบาล
นายศิระ จันทวร
รองปลัดเทศบาล

นายธนปกรณ์ วิไลพันธ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางนิลุบล โชคบัญชา
ผอ.สำนักการคลัง
นายอำนวย ปราณีตพลกรัง
ผอ.สำนักการช่าง
นางอธิชา รุมพล
ผอ.สำนักการสาธารณสุขฯ

 

นางคู่ขวัญ บุญชัยสุข
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
นายศักย์ศรณ์ กีรติวรการ
ผอ.สำนักการศึกษา
นายเฉลิม ราชอาสา
ผอ.สำนักการประปา
นางสมพิศ โล่ห์สุวรรณ 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.003301