ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 

รายงานสถิติงานทะเบียนราษฎร ประจำปี 2554

ปี 2554

จำนวนประชากร

แจ้งเกิด

ย้ายเข้า

ย้ายออก

แจ้งตาย

ตายในเขต

เพิ่มชื่อ

ถอนชื่อ

จำนวนบ้าน

จำนวน ครอบครัว

เดือน

รวม

ชาย

หญิง

มกราคม

163,719

77,736

85,983

872

665

1,034

673

87

8

1

61,232

33,443

กุมภาพันธ์

163,603

77,707

85,896

764

678

1,003

524

73

3

1

61,312

33,435

มีนาคม

163,338

77,618

85,720

819

748

1,249

613

91

1

2

61,373

33,421

เมษายน

166,217

79,514

86,703

874

418

1,154

494

88

3

-

61,391

33,406

พฤษภาคม

162,759

77,370

85,389

989

749

1,204

545

74

-

-

61,447

33,397

มิถุนายน

162,799

77,354

85,445

901

565

799

541

62

-

-

61,481

33,386

กรกฎาคม

162,523

77,203

85,320

939

687

1,229

578

63

-

2

61,508

33,374

สิงหาคม

162,381

77,143

85,238

1,175

585

1,121

604

71

3

1

61,566

33,367

กันยายน

138,531

65,319

73,212

1,076

585

1,096

554

72

-

-

61,649

33,347

ตุลาคม

138,303

65,239

73,064

1,089

582

1,108

577

76

2

-

61,729

33,337

พฤศจิกายน

138,160

65,172

72,988

1,196

651

1,129

605

83

-

-

61,886

33,325

ธันวาคม

138,035

65,110

72,925

1,024

556

937

564

93

4

-

61,965

33,315

รวมทั้งปี

                       
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.010758