ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 


รายงานสถิติงานทะเบียนราษฎร ประจำปี 2555

ปี 2555

จำนวนประชากร

แจ้งเกิด

ย้ายเข้า

ย้ายออก

แจ้งตาย

ตายในเขต

เพิ่มชื่อ

ถอนชื่อ

จำนวนบ้าน

จำนวน ครอบครัว

เดือน

รวม

ชาย

หญิง

มกราคม

137,880

65,108

72,862

1,048

653

1,080

628

90

7

1

62,042

33,302

กุมภาพันธ์

138,532

65,346

73,186

904

716

942

520

79

3

-

62,399

33,303

มีนาคม

138,358

65,321

73,037

970

673

1,091

551

82

-

2

62,543

33,294

เมษายน

138,130

65,217

72,913

938

503

912

649

89

-

2

62,645

33,291

พฤษภาคม

138,093

65,199

72,894

970

769

1,121

605

79

-

2

62,733

33,285

มิถุนายน

138,185

65,146

73,039

899

859

1,023

520

62

4

-

62,855

33,270

กรกฎาคม

138,063

65,109

72,954

1,069

589

994

595

76

2

-

62,935

33,270

สิงหาคม

137,846

65,004

72,842

1,136

562

1,048

580

71

4

-

63,003

33,266

กันยายน

137,844

64,975

72,869

1,061

523

828

595

59

6

-

63,064

33,254

ตุลาคม

137,743

64,928

72,815

1,206

1,710

1,482

681

48

4

-

63,201

33,262

พฤศจิกายน

 137,660  64,878 72,782   1,026  774 1,124   572  47  1  5 63,296  33,273

ธันวาคม

137,584

64,837

72,747

901

1,189

1,167

533

39

-

1

63,357

33,285

รวมทั้งปี

                       

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.008341