ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 


รายงานสถิติงานทะเบียนราษฎร ประจำปี 2556

ปี 2556

จำนวนประชากร

แจ้งเกิด

ย้ายเข้า

ย้ายออก

แจ้งตาย

ตายในเขต

เพิ่มชื่อ

ถอนชื่อ

จำนวนบ้าน

จำนวน ครอบครัว

เดือน

รวม

ชาย

หญิง

มกราคม

137,413

64,727

72,686

936

1,404

1,218

670

59

3

1

63,383

33,313

กุมภาพันธ์

137,341

64,683

72,658

763

247

504

617

64

6

1

63,460

33,328

มีนาคม

137,164

64,617

72,547

892

596

976

610

81

1

34

63,612

33,334

เมษายน

137,019

64,561

72,458

1,013

1,302

1,102

666

79

5

-

63,742

33,339

พฤษภาคม

136,871

64,455

72,416

926

665

1,095

597

19

5

-

63,845

33,339

มิถุนายน

136,753

64,346

72,407

839

663

860

536

60

1

-

64,098

33,372

กรกฎาคม

 136,615  64,302  72,313  970  683  1,057  650  51  1  2  64,185 33,401

สิงหาคม

 136,507 64,236  72,271  939  498  1,438  549 69  7  2 64,254  33,401

กันยายน

136,429 64,154  72,275 1,056  512  1,612  641 39  2  -  64,365 33,383

ตุลาคม

 136,268  64,068 72,200  985   516 1,544   612 79   6  - 64,446   33,371

พฤศจิกายน

 136,230  64,065  72,165 899  529 1,433 580  61 1  -  64,504  33,354

ธันวาคม

 136,153 64,019   72,134  846 413   1,278 593   61  4  64,618 33,344 

รวมทั้งปี

                       

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.011319