ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 


รายงานสถิติงานทะเบียนราษฎร ประจำปี 2559

ปี 2559

จำนวนประชากร

แจ้งเกิด

ย้ายเข้า

ย้ายออก

แจ้งตาย

ตายในเขต

เพิ่มชื่อ

ถอนชื่อ

จำนวนบ้าน

จำนวน ครอบครัว

เดือน

รวม

ชาย

หญิง

มกราคม

132,919 62,489 70,430 821 431 1,253 689 459 4 1 67,618 33,226

กุมภาพันธ์

 132,844  62,436  70,408 731   461 1,198  609   38  1 67,928  33,214 

มีนาคม

 132,593  62,312  70,281  759  624  1,487  748  48 3 68,122 33,221

เมษายน

 132,503  62,275  70,228  750  497 1,261   772  69  4 68,133  33,215

พฤษภาคม

 132,207   62,126   70,081   794 602  1,625  699  71  56  68,235  33,215 

มิถุนายน

 131,821 61,948  69,873   752  504  1,340  615  45  213 68,268 33,215

กรกฎาคม

 131,714 61,899  69,815   712 406  1,268   643   49   1   68,309  33,216

สิงหาคม

 131,784  61,856  69,928  818 729  1,397 693 50 2  -  68,343 33,214

กันยายน

131,670   61,795 69,875 857  541 1,442  620 55 -  3  68,375 33,212

ตุลาคม

 131,481 61,705  69,776  893  497  1,496  686  50  68,410  33,210 

พฤศจิกายน

131,382  61,699  69,683   876  525 1,429   609 49   1  1 68,486  33,202 

ธันวาคม

 131,286 61,662   69,624  880  421  1,320  683  38  1  68,499 33,194 

รวมทั้งปี

                       

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.006568