ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล


รายงานสถิติงานทะเบียนราษฎร ประจำปี 2560

ปี 2559

จำนวนประชากร

แจ้งเกิด

ย้ายเข้า

ย้ายออก

แจ้งตาย

ตายในเขต

เพิ่มชื่อ

ถอนชื่อ

จำนวนบ้าน

จำนวน ครอบครัว

เดือน

รวม

ชาย

หญิง

มกราคม

131,109 61,576 69,533 931 475 1,269 722 71 1 1 68,527 33,188

กุมภาพันธ์

130,971  61,507   69,464 603   483 1102  652   60  -  68,530 33,184 

มีนาคม

 130,897  61,474  69,423  787 602  1,423  621   52  4 68,579   

เมษายน

                       

พฤษภาคม

                       

มิถุนายน

                       

กรกฎาคม

                       

สิงหาคม

                       

กันยายน

                       

ตุลาคม

                       

พฤศจิกายน

                       

ธันวาคม

                       

รวมทั้งปี

                       

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.033765