ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

ปี 2560 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
 สำนักการคลัง              
 สำนักการประปา    

 

                 

 

ปี 2559 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
 สำนักการคลัง
 สำนักการประปา    

 

                 

 

ปี 2558 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
 สำนักการคลัง
 สำนักการประปา    

 

                 

 

ปี 2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
 สำนักการคลัง
 สำนักการประปา                      

ปี 2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
 สำนักการคลัง  
 สำนักการประปา                        

ปี 2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
 สำนักการคลัง
 สำนักการประปา                      

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.009334