กุ้ง
2   0
22 ต.ค. 61 , 13:45 (5 เดือน ที่ผ่านมา)

(49 ปี ที่ผ่านมา)