ฉบับที่ 139 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ /23 มี.ค 2563