ประวัติส่วนตัว

พีท ทรงพล

Peteza2543

li_Pete_il

061-0459142

🅐🅑🅞🅤🅣 ​ 🅜🅔

ชื่อ นายศรุต เฉื่อยมณี

ชื่อเล่น พีท อายุ 20 ปี

เกิดวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2543

อาศัยอยู่ 227 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมื่อง

อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ปัจจุบันศึกษาที่:วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ MBAC

  •  
  •  
  • ประวัติการศึกษา
  •  
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 1-3
 • ณ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเมรี่เทคโนโลยี
 • ปัจจุบันศึกษาที่
 •  
 • วิทยาลัยมารีย์บริหารธุรกิจ (MBAC)
 • ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่2
 •    

🅕🅐🅜🅘🅛🅨

บิดาชื่อ นายพัรทวี เฉื่อยมณี

ชื่อเล่น เอ อายุ 41 ปี

เกิดวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2521

อาศัยอยู่ 227 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมื่อง

อ.เมือง จ.นครราชสีมา

อาชีพ รับจ้างทั่วไป

มารดาชื่อ นางสาวฉัตรณัฐชยา กัจน์วินทกรณ์

ชื่อเล่น พรหม อายุ 38 ปี

เกิดวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2525

อาศัยอยู่ 227 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมื่อง

อ.เมือง จ.นครราชสีมา

อาชีพ รับจ้างทั่วไป

สถานที่ฝึกงาน เทศบาลนครนครราชสีมา ณ กองวิชาการและแผนงาน ศูนย์คอมฯ 

Previous slide
Next slide
  • หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
  • ในการฝึกประสบการณ์
  •  
  • ♦ ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
  • ♦ ลง Windows และ driver
  • ♦ เดินสาย Land
  • ♦ เซ็นต์รับเอกสาร และ ส่งเอกสาร
  • ♦ เดินหนังสือราชการ
  • ♦ ซ่อมแซม และดูแล เครื่อง Printer
  •  
  •  
  •  
 •  
Previous slide
Next slide
ภาพยนต์ที่ชอบดู

กีฬาที่ชอบเล่น

ภาพยนต์ทุกเรื่องในจักรวาล Mavel

ซีรย์ 

High & Low

 fast and furious

 

table tennis

 

Snooker

 

Football