นาย เจนภพ สังกา (ปาล์ม)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ระยะเวลาในการฝึกงาน : 21 กันยายน - 25 ธันวาคม 2563

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ – นามสกุล : นาย เจนภพ สังกา
ชื่อเล่น : ปาล์ม
อายุ : 25 ปี
วันเกิด : 24 มิถุนายน 2538
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
คณะ : วิทยาการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer)
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4ปี) ภาค กศ.ปช. รุ่นที่ 21
ชั้นปีที่ 4

Jenpob sangka

pjs2538

mr.p_palm

061-9950838

เกมที่ชอบเล่น

ภาพกิจกรรมที่เข้าร่วมกับเทศบาลนครนครราชสีมา

ต่อหัวแลน
แนะนำชิ้นส่วนของคอมพิวเตอร์
ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์
จัดหอประชุมประชาคมที่เทอมินอล 21 โคราช
Previous slide
Next slide