วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ : นางสาวธนัญญา พลโดด

ชื่อเล่น : ต๋อม

เกิดวันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2544

อายุ : 19 ปี

ที่อยู่ : 511 ถ.เดชอุดม ซ.14/23 ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ประวัติการศึกษา

มัธยมต้น
โรงเรียนสุรนารีวิทยา

ปวช.
วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ

ปวส.
วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ

ช่องทางการติดต่อ

061-6989113

Thananya Phondod

@tom_16022544

เกมที่ชอบ

unnamed
62fd1dac410436d24c3f4256535667ef

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ณ กองวิชาการและแผนงาน (ศูนย์คอมฯ)
เทศบาลนครนครราชสีมา

ตัดต่อรูปภาพ
โปรแกรม Photoshop และ illustrator
ติดตั้งสายไฟ
ณ เทอร์มินอล 21 โคราช
Previous slide
Next slide
ติดป้ายปรับปรุง
สำน้กการประปา
ตรวจเช็ค TV
กองบัตรประชาชน
Previous slide
Next slide

ผลงาน

ผลงานการตัดต่อนำสายไฟลงใต้ดิน
เริ่มต้นการขุด
ผลงานการตัดต่อนำสายไฟลงใต้ดิน
นำสายไฟลงดิน
ผลงานการตัดต่อนำสายไฟลงใต้ดิน
ทำถนนใหม่
ผลงานการตัดต่อนำสายไฟลงใต้ดิน
เสร็จสมบูรณ์
Previous slide
Next slide