ฉบับที่ 24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนเลี่ยงเมือง (ครั้งที่ 2) /13-ม.ค.-2564