ฉบับที่ 107 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร (เพราะชำ) เพื่อใช้เป็นศูนย์พักพิงสนัขจรจัดเทศบาลนครราชสีมา /1-มี.ค.-2564