ระยะเวลาในการฝึกงาน (23 พฤศจิกายน 2563 - 12 มีนาคม 2564)

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล: นายคุณากร แดงประเสริฐ

ชื่อเล่น: อิฐ,อิท

วันเกิด: 10 ธันวาคม 2541

อายุ: 22 ปี

สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คณะ: บริหารธุรกิจ

สาขา: การจัดการ,การจัดการทั่วไป

ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี 4ปี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 4

ประวัติการศึกษา

มัธยมต้น

ราชสีมาวิทยาลัย
GPA 3.33

มัธยมปลาย(วิทย์-คณิต)

ราชสีมาวิทยาลัย
GPA 3.40

อุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
GPA 3.43

Contact

Badboyit2010

Kunakorn Dangprasert

It_Majaknarok

งานอดิเรก

เล่น Social media

เล่นเกมส์

ฝึกใช้งานโปรแกรม

สถานที่ฝึกงาน: สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา กองวิชาการและแผนงาน

หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายในการฝึกปฎิบัติงาน

ดูแลสื่อประชาสัมพันธ์ในสำนักงาน

งานเอกสาร

แก้ปัญหาคอมฯ-ปริ้นเตอร์