มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ชื่อ : นาย กฤษฎิน ดาบสันเทียะ 
ชื่อเล่น : ดิน
วันเกิด : วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2542 
อายุ : 21 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ-การจัดการทั่วไป
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 126 ม.1 ต.สีมุม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

 

 

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา

มัธยมศึกษา

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ช่องทางการติดต่อ


090-2704304


Kridsadin Dabsanthair

kridsadin-din

ฝึกสหกิจ ณ กองวิชาการและแผนงาน (ศูนย์คอมฯ) เทศบาลนครนครราชสีมา

ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 – 12 มีนาคม 2564

ดูแลตรวจสอบและปรับเปลี่ยนสื่อประชาสัมพันธ์

รูปสหกิจ_๒๑๐๓๐๒_7
รูปสหกิจ_๒๑๐๓๐๒_4
รูปสหกิจ_๒๑๐๓๐๒_3
รูปสหกิจ_๒๑๐๓๐๒_2

ดูแลระบบคอมพิวเตอร์

รูปสหกิจ_๒๑๐๓๐๒_11
รูปสหกิจ_๒๑๐๓๐๒_10
รูปสหกิจ_๒๑๐๓๐๒_8
รูปสหกิจ_๒๑๐๓๐๒_5

THANK YOU