ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำพิบูลละเอียด ซอย 12 (แยกขวามือซอยที่ 1 หลังโรงพยาบาลค่ายสุรนารี) / 21-เม.ย.-2564