โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล นาย เจษฎา พันธ์ทุม

เกิด 31 มีนาคม พ.ศ. 2545

อายุ 19 ปี

ที่อยู่ 399/1 ถนนสุรนารายณ์ ต. ในเมือง

อ. เมือง จ. นครราชสีมา

ไปรษณีย์ 30000

Previous slide
Next slide

ประวัติการศึกษาและเกียรติบัตร

จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียน

โรงเรียนบ้านท่าลี ตำบลเมืองพลับพลา
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

จบมัธยมศึกตอนต้นที่
โรงเรียนเทศบาล๔ (เพาะชำ)

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้น
มัธยมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล
๔ (เพาะชำ) พ.ศ. 2564

Previous slide
Next slide

ความชอบส่วนตัว

Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

ดูซีรีย์

เล่นเกม

ชอบฟังเพลง

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ณ กองวิชาการและแผน (ศูนย์คอม) เทศบาล
นครนคราชสีมา

Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

สัปดาห์ ที่ 1

สัปดาห์ ที่ 2

สัปดาห์ ที่ 3

Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

สัปดาห์ ที่ 4

สัปดาห์ ที่ 5

สัปดาห์ ที่ 6

Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

สัปดาห์ ที่ 7

สัปดาห์ ที่ 8

งานอดิเรก

เป็น youtube ตัดต่อวีดีโอ

ออกแบบบัตร

093-371-8929

แผนที่ เทศบาลนครนครราชสีมา

ขอบคุณครับ