โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)

ชื่อ : นายมณฑล นิลศรี


เกิดวันที่ : 11 สิงหาคม 2546


อายุ : 17 ปี


ที่อยู่ : 1644/8 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.นครราสีมา 30000

ความชอบส่วนตัว

เล่นเกมส์

ฟังเพลง

เล่นกีต้าร์

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ณ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครนครราชสีมา

Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

ช่องทางการติดต่อ

ขอบคุณค้าบบบ