ฉบับที่ 390 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนตรอกวัดท่าตะโก (จากสะพานวัดท่าตะโก - ถนนเลียบคลองส่งน้ำ) /18-มิ.ย.-2567