Notifications
Clear all

[Solved] การปิดถนนโดยไม่มีป้ายหรือสัญญาณแจ้งของผู้รับเหมาทำงานเดินสายในท่อใต้ดิน(สายไฟหรือสายสื่อสาร)  


Narin
Posts: 2
New Member
Joined: 2 เดือน ago

ขอร้องเรียน ถนนเส้นมหาดไทย ตัดกับถนน ไชยณรงค์  ผู้รับเหมาปิดถนนเพื่อเดินสายในท่อใต้ถนนหลายๆเส้น(ช่วงนี้ทำที่แยก ถ.มหาดไทย ตัดกับ ถ.ไชยณรงค์ เวลาประมาณดึกๆถึงประมาณตี5) ทำการปิดถนนโดยไม่มีป้ายแจ้งเตือนว่าจะมีการปิดถนน ทำให้ผู้สัญจรที่เข้ามาถนนเส้นดังกล่าวต้องมาคอยกลับรถ การทำงานของผู้รับเหมาทำงานแบบไม่มืออาชีพ อยากปิดก็ปิด ไม่มีการแจ้งหรือให้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ว่าถนนปิดตอนนี้ ใครสัญจรผ่านไม่ได้ก็ให้กลับรถย้อนกลับทางเดิมเอา เสียเวลาอีก รบกวนแจ้งผู้รับเหมาทำงานแบบมืออาชีพควรมีป้ายแจ้งเตือนตั้งแต่หัวถนน(ในกรณีนี้คือมีป้ายแจ้งก่อนเข้าช่วง แยก ป.แพทย์ 2) ที่จะทำการปิดการจราจรเพื่อให้ประชาชนรับรู้ว่าข้างหน้ามีการปิดถนน หรือมีเจ้าหน้าที่ยืนคอยแจ้งว่าข้างหน้ามีการปิดถนน 

รบกวนอย่างสูงและเร่งด่วนในการตรวจสอบและแก้ปัญหา

ผู้รับเหมาทำงานลักษณะแบบนี้บนถนนหลายเส้นในเขตเทศบาลควรปรับปรุงเร่งด่วน หลายคนเดือดร้อนเพราะการทำงานแบบไม่เป็นมืออาชีพของผู้รับเหมา, ผู้ควบคุมงาน และผู้รับผิดชอบ (ซึ่งตอนนี้ไม่ทราบหน่วยงานที่ดูแลเพราะหาป้ายการแจ้งการทำงานไม่เจอว่าตั้งอยู่จุดไหน)

3 Replies
admin1
Posts: 147
Admin
Estimable Member
Joined: 1 ปี ago

รับเรื่องดังกล่าวแล้ว จะนำแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ

Reply
1 Reply
Narin
Joined: 2 เดือน ago

New Member
Posts: 2

@ployyind ขอบคุณครับและหวังเป็นอย่างยิ่งในการแก้ไขในครั้งนี้เพื่อคนไข้ที่เดือนร้อนจากเดินทางมายัง รพ. แล้วต้องมาเจอผู้รับเหมาทำงานไม่เป็นมืออาชีพ การเดินทางอ้อมหรือต้องเลี่ยงคงไม่เป็นปัญหา แต่ปัญหาคือผู้รับเหมาไม่มีการแจ้งเตือนในการปิดถนน ปิดแยก ไม่ตั้งป้าย ไม่มีสัญญาณไฟในการทำงาน และการทำงานให้เป็นระบบ 

 

ขอบคุณครับ 

#รอการตรวจสอบ

Reply
admin1
Posts: 147
Admin
Estimable Member
Joined: 1 ปี ago

เป็นโครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน อยู่ในการกำกับดูแลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นครราชสีมาค่ะ / เทศบาลฯจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวแจ้งต่อไปนะคะ / ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนการไฟฟ้า 1129 ค่ะ

Reply
Share: