Notifications
Clear all

[Solved] ขอทางจักรยาน ที่ ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง คืนมาด้วย...

Page 1 / 2

waverer59
Posts: 4
Topic starter
New Member
Joined: 4 เดือน ago

ขอทางจักรยาน ที่ ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง คืนมาด้วย...

 

ทางจักรยาน หรือ ถนนคนเดิน(ใต้ต้นซากุระจำลอง)

ตามที่เทศบาลฯได้ทำถนนเพื่อเป็นทางจักรยานให้ได้ขี่ออกกำลังกาย
แต่ปัจจุบัน เอกชนได้นำต้นไม้ซากุระจำลอง มาทำเป็นถนนซากุระ(จำลอง) 
บนเส้นทางจักรยานที่ทางเทศบาลไว้ทำไว้ (ที่ถนนสืบศิริ ตรงข้ามปั๊มบางจาก)
ทำให้ตอนเช้าๆ - เย็นๆไม่สามารถขี่จักรยานได้สะดวก เพราะ มีแต่คนลงมาที่ถนนเพื่อมาถ่ายรูป
โดยเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ มีแต่คนลงมาบนถนนทำให้กีดขวางการขี่จักรยาน
ซึ่งผิดวัตถุประสงค์ของการสร้างทางจักรยานเป็นอย่างมาก...

การแก้ไข - ทำไมไม่ให้เอกชนทำตรงทางด้านข้างๆทางถนนจักรยานเป็นซุ้มเหมือนเดิม
(บริเวณที่จอดรถของเอกชนเอง ทำเป็นซุ้มไปเลย เพราะต้นซากุระจำลอง สามารถเคลื่อนย้ายได้อยู่แล้ว)
เพราะคนขี่จักรยานจะสามารถขี่จักรยานไปดูด้วยก็ได้ ไม่ขัดขวางการขี่จักรยาน
และส่งเสริมการขี่จักรยานทางอ้อมอีกด้วย (จัดที่จอดจักรยานให้ด้วยก็จะดีมากๆ ไม่ใช่แค่จุดเดียว)
คนก็ไม่ลงมาบนทางจักรยาน (โดยเฉพาะช่วงเวลาเย็นๆ ตอนที่ขี่จักรยานจักรยานเพื่อออกกำลังกาย
จะเห็นคนเดินลงมาถ่ายภาพกลางถนนเป็นระยะๆ และโดยเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ แทบขี่ไม่ได้เลย
ต้องหยุดเป็นระยะๆเพราะคนเต็มถนน )

การกระทำที่ผ่านมา แม้ว่าจะได้รับการสนับสุนจากเอกชนในการทำ แต่ เป็นการทำให้ทางจักรยาน
ถูกใช้ผิดวัตถุประสงค็ของการสร้างทางจักรยานตั้งแต่แรก(และเป็นการหาผลประโยชน์ของเอกชน
เพราะเงินที่ใช้ทำทางจักรยานก็เป็นภาษีของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 แต่เอกชนกับได้ผลประโยชน์
จากการสร้างต้นซากุระจำลองบนทางจักรยาน ส่วนคนชี่จักรยานก็ขี่ลำบากจากการขี่บนทางจักรยาน)
แทนที่จะส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อขี่ท่องเที่ยวไปชมซุ้มซากุระกัน กลับกลายเป็นถนนคนเดินใต้ซุ้มซากุระ
" ตกลง... ทางเทศบาลฯทำทางจักรยาน หรือ ถนนคนเดิน(ใต้ต้นซากุระจำลอง) กันแน่ "

แจ้งเรื่องร้องเรียนเพื่อทราบและแก้ไขดำเนินการให้ถูกต้องโดยเร็ววัน

 

5 Replies
admin1
Posts: 263
Admin
Reputable Member
Joined: 2 ปี ago

รับเรื่องดังกล่าวแล้ว จะนำแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ

Reply
waverer59
Posts: 4
Topic starter
New Member
Joined: 4 เดือน ago

จะดำเนินการเสร็จเมื่อไหร่ ขอแบบเป็นรูปธรรม จับต้องได้เป็น ลายลักษณ์อักษร
เพราะบอกแค่ "รับเรื่องดังกล่าวแล้ว จะนำแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ"

เมื่อนำทางจักรยานกลับมาแล้ว ช่วยตัดต้นไม้ต้นนึงที่เอนเข้ามาในทางจักรยาน ที่เห็นได้ชัดว่าขัดขวางการขี่จักรยานจริงๆ ออกให้ด้วยนะครับ
ถ้าตัดต้นไม้ต้นนี้ออกไปได้ก็จะเป็นผลดีดีต่อการขี่จักรยานครับ ( ต้องขี่เองถึงจะรู้ว่าเป็นอุปสรรคจริงๆ )

(ตอนทำทางจักรยานทำไมไม่ตัดก็ไม่รู้ แต่ถ้าช่วยตัดเสียแต่ตอนนี้ ก็ยังดีกว่าไม่ตัดเลย)

แจ้งเรื่องร้องเรียนเพื่อทราบและแก้ไขดำเนินการให้ดีขึ้นด้วย

Reply
waverer59
Posts: 4
Topic starter
New Member
Joined: 4 เดือน ago

มีเงินถมดินเพื่อทำที่จอดรถ แต่ไม่มีปัญญาทำสวน/ทางเดินซากุระ เพื่อเป็นคู่ขนานกับทางจักรยาน
เอาที่จอดรถมาทำเป็นสวน/ทางเดินและมีร้านค้าและฯลฯ ก็ได้นะเพราะดูจากขนาดแล้วก็สามารถทำได้
นำของหลวงมาใช้เพื่อหาผลประโยชน์ทางอ้อมของตนเอง...
ทีให้ตัดต้นไม้นี่เร็วจัง พอตัดแล้วถ่ายรูปออกมาแล้ว...สวยเลย...แต่พอให้จัดการเรื่องทางจักรยาน ...ช้าจัง
ก่อนที่จะเละเทะไปกว่านี้...นำทางจักรยานที่เป็นของหลวงมาด้วย
เมื่อไหร่จะได้ทางจักรยานคืน บอกวันเวลาให้แน่ชัดว่าจะจัดการเสร็จเมื่อไหร่ ???

แจ้งเรื่องร้องเรียนเพื่อทราบและแก้ไขดำเนินการให้ดีขึ้นด้วย

Reply
admin1
Posts: 263
Admin
Reputable Member
Joined: 2 ปี ago

รับเรื่องดังกล่าวแล้ว จะนำแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ

Reply
Page 1 / 2
Share: