การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

ข้อร้องทุกข์ของประชาชน ไม่ควรปฎิเสธด้วยคำตอบ " ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ "

หน้า 1 / 13

rewatr
กระทู้: 737
หัวข้อเริ่มต้น
Honorable Member
เข้าร่วม: 1 ปี ที่ผ่านมา

หมายเลขการร้องเรียน 2106158 เมื่อติดตามสถานภาพการดำเนินงานหลังรับเรื่องร้องเรียน
ระบุว่า " ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ "
แต่อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
กำหนดอำนาจหน้าที่ ทีจะต้องปฎิบัติ ไว้ว่า
ฯลฯ
ข้อ 16. จัดระเบียบการจราจร หรือ ร่วมกับหน่วยงานอื่นในการปฎิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ดังนั้น เมื่อร้องทุกข์เกี่ยวกับ การจอดรถยนต์บนทางสาธารณะในซอยที่คับแคบ
จึงไม่น่าจะปฎิเสธอำนาจหน้าที่รับผิดชอบที่เทศบาล ฯ สามารถดำเนินได้

หวังอย่างยิ่งจะได้รับการพิจารณาเพื่อกำกับควบคุมมิให้มีการจอดรถในทางสาธารณะ
เพื่อประโยชน์สุขและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน


เป็นภาระหน้าที่ที่ทางเทศบาลฯ พึงควรกระทำ
เพื่อแก้ไขปัญหาและรักษาวินัยในการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสงบสุขของคนในชุมชน (ครับ)

จึงขอร้องเรียนให้ท่านนายกเทศมนตรี นครนคราชสีมา
โปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

63 ตอบกลับทั้งหมด
admin1
กระทู้: 486
Admin
Reputable Member
เข้าร่วม: 3 ปี ที่ผ่านมา

ขออภัยที่ตอบช้าค่ะ

ได้นำเรื่องของท่านเสนอถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งแล้วค่ะ (สำนักปลัดเทศบาล) เพื่อได้นำเรียนผู้บริหารต่อไปค่ะ 

ขอบคุณค่ะ

ตอบ
rewatr
กระทู้: 737
หัวข้อเริ่มต้น
Honorable Member
เข้าร่วม: 1 ปี ที่ผ่านมา

เนื่องจากกระทู้ร้องเรียนของผมเทศบาลฯ รับเรื่องแล้ว ... แต่ไม่ทำอะไร
พอติดตามทวงถามบ่อยๆ ก็ได้ถูกบล็อคไปแล้ว

จึงขออนุญาตสื่อสารความทุกข์ร้อนบ้าง (ผ่านช่องทางนี้)
เพื่อให้เห็นพฤติกรรมการทำงานของทางเทศบาลฯ
ที่ไม่จริงจังในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  (ครับ)

มีดังนี้.-
ซอยมหาชัย 5/4 เป็นถนนสาธารณะ อยู่ในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบของเทศบาล ฯ
เมื่อมีผู้ฝ่าฝืนกฎหมายใช้ทางสาธารณะเป็นที่จอดรถยนต์ส่วนตัวเป็นประจำ (ถาวร)
ส่งหลักฐานคลิปวิดีโอเห็นป้ายทะเบียนชัดเจนให้แล้ว (หลายครั้ง)
เทศบาลฯ ยังคงละเว้นการปฎิบัติหน้าที่

หน่วยงานราชการ ฯ  มีนิสัยเกี่ยงงานให้ผู้อื่น ชอบหลีกหนีภาะหน้าที่ในการแก้ไขปัญหา
รองนายกเทศมนตรี ฯ ทำหนังสือแจ้งผมว่าถ้าเดือดร้อนจริงก็ให้แจ้งความกับตำรวจ

ผมร้องทุกข์ไปที่ตำรวจภูธรนครราชสีมา ก่อนหน้านี้แล้วหลายครั้ง
ตำรวจจราจรไม่ดำเนินการให้ความช่วยเหลือบังคับใช้กฎหมาย
แล้วก็ยังแนะนำให้ร้องเรียนไปที่เทศบาลฯ เกี่ยงกันไป เกี่ยงกันมา

ขอประนามผู้บริหาร เทศบาลนครนครราชสีมา ที่มีส่วนรับผิดชอบ ทุกๆ ท่าน
อย่าผลักภาระความรับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่กันจนเคยชิน

ถ้าไม่สามารถหาวิธีบริหารจัดการแก้ไขปัญหาเดือดร้อนของประชาชน
ยังคงนิ่งเฉยปล่อยให้คนเห็นแก่ตัวไม่กี่คน
ใช้ถนนสาธารณะเป็นที่จอดรถยนต์ส่วนตัวถาวรได้
ก็จะเกิดการกระทำตามอย่างสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนมากยิ่งๆขึ้น

พวกท่านไม่มีจิตสำนึกรับรู้ลงมือทำจริงเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาสังคม
หรือ ไม่มีความสามารถที่จะหาวิธีจัดการกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายได้
ก็สมควรลาออกจากตำแหน่งหน้าที่ไปเถอะครับ 
เสียดายงบประมาณค่าตอบแทน

เจ้าของรถยนต์ที่เห็นแก่ตัว ยึดพื้นที่ถนนสาธารณะ ซอยมหาชัย 5/4 เป็นที่จอดรถยนต์ของตัวเองถาวร
พื้นผิวจราจรสูญเสียไปครึ่งหนึ่งให้กับพวกสันดานเห็นแก่ตัว และ เป็นการกระทำผิดฝ่าฝืนกฎหมาย 
ร้องเรียนเทศบาลฯ หลายครั้ง ก็ถูกบล็อคข้อความ ปล่อยปะละเลย ละเว้นการปฎิบัติหน้าที่
ทำให้คนทำผิดกฎหมายระบาดไปทั่ว บ้านเมืองชุมชนผู้อยู่อาศัยเดือดร้อน

 
ขอส่งคลิปวิดีโอเป็นหลักฐานล่าสุดเป็นปัจจุบัน ตามลิงค์ที่ส่งมาด้วย
https://youtu.be/b8Dm9eSRQ_I

วันดีคืนดี ... มันก็จอดกันส่องฝั่งเลย " ถนนถูกปิดตาย "
ฝากถามไปยัง ท่านนกยกเทศนนตรีฯ และ รองนายก ฯ ผู้รับมอบหมาย
ถ้าซอยที่บ้านของท่านมีสถานการณ์แบบนี้ จะปล่อยเลยตามเลยได้ไหม ?
ดู ... คลิปวิดีโอ (ตามลิงค์)
https://youtu.be/L2ZZL0XWl4A

คนโคราช ... บ้าน(ฉัน) ... เอง

ตอบ
rewatr
กระทู้: 737
หัวข้อเริ่มต้น
Honorable Member
เข้าร่วม: 1 ปี ที่ผ่านมา

เนื่องจากกระทู้ร้องเรียนของผมเทศบาลฯ รับเรื่องแล้ว ... แต่ไม่ทำอะไร
พอติดตามทวงถามบ่อยๆ ก็ได้ถูกบล็อคไปแล้ว

จึงขออนุญาตสื่อสารความทุกข์ร้อนบ้าง (ผ่านช่องทางนี้)
เพื่อให้เห็นพฤติกรรมการทำงานของทางเทศบาลฯ
ที่ไม่จริงจังในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  (ครับ)

มีดังนี้.-
ซอยมหาชัย 5/4 เป็นถนนสาธารณะ อยู่ในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบของเทศบาล ฯ
เมื่อมีผู้ฝ่าฝืนกฎหมายใช้ทางสาธารณะเป็นที่จอดรถยนต์ส่วนตัวเป็นประจำ (ถาวร)
ส่งหลักฐานคลิปวิดีโอเห็นป้ายทะเบียนชัดเจนให้แล้ว (หลายครั้ง)
เทศบาลฯ ยังคงละเว้นการปฎิบัติหน้าที่

หน่วยงานราชการ ฯ  มีนิสัยเกี่ยงงานให้ผู้อื่น ชอบหลีกหนีภาะหน้าที่ในการแก้ไขปัญหา
รองนายกเทศมนตรี ฯ ทำหนังสือแจ้งผมว่าถ้าเดือดร้อนจริงก็ให้แจ้งความกับตำรวจ

ผมร้องทุกข์ไปที่ตำรวจภูธรนครราชสีมา ก่อนหน้านี้แล้วหลายครั้ง
ตำรวจจราจรไม่ดำเนินการให้ความช่วยเหลือบังคับใช้กฎหมาย
แล้วก็ยังแนะนำให้ร้องเรียนไปที่เทศบาลฯ เกี่ยงกันไป เกี่ยงกันมา

ขอประนามผู้บริหาร เทศบาลนครนครราชสีมา ที่มีส่วนรับผิดชอบ ทุกๆ ท่าน
อย่าผลักภาระความรับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่กันจนเคยชิน

ถ้าไม่สามารถหาวิธีบริหารจัดการแก้ไขปัญหาเดือดร้อนของประชาชน
ยังคงนิ่งเฉยปล่อยให้คนเห็นแก่ตัวไม่กี่คน
ใช้ถนนสาธารณะเป็นที่จอดรถยนต์ส่วนตัวถาวรได้
ก็จะเกิดการกระทำตามอย่างสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนมากยิ่งๆขึ้น

พวกท่านไม่มีจิตสำนึกรับรู้ลงมือทำจริงเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาสังคม
หรือ ไม่มีความสามารถที่จะหาวิธีจัดการกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายได้
ก็สมควรลาออกจากตำแหน่งหน้าที่ไปเถอะครับ 
เสียดายงบประมาณค่าตอบแทน

เจ้าของรถยนต์ที่เห็นแก่ตัว ยึดพื้นที่ถนนสาธารณะ ซอยมหาชัย 5/4 เป็นที่จอดรถยนต์ของตัวเองถาวร
พื้นผิวจราจรสูญเสียไปครึ่งหนึ่งให้กับพวกสันดานเห็นแก่ตัว และ เป็นการกระทำผิดฝ่าฝืนกฎหมาย 
ร้องเรียนเทศบาลฯ หลายครั้ง ก็ถูกบล็อคข้อความ ปล่อยปะละเลย ละเว้นการปฎิบัติหน้าที่
ทำให้คนทำผิดกฎหมายระบาดไปทั่ว บ้านเมืองชุมชนผู้อยู่อาศัยเดือดร้อน

 
ขอส่งคลิปวิดีโอเป็นหลักฐานล่าสุดเป็นปัจจุบัน ตามลิงค์ที่ส่งมาด้วย
https://youtu.be/b8Dm9eSRQ_I

วันดีคืนดี ... มันก็จอดกันส่องฝั่งเลย " ถนนถูกปิดตาย "
ฝากถามไปยัง ท่านนายกเทศนนตรีฯ และ รองนายก ฯ ผู้รับมอบหมาย
ถ้าซอยที่บ้านของท่านมีสถานการณ์แบบนี้ จะปล่อยเลยตามเลยได้ไหม ?
ดู ... คลิปวิดีโอ (ตามลิงค์)
https://youtu.be/L2ZZL0XWl4A

คนโคราช ... บ้าน(ฉัน) ... เอง

ตอบ
rewatr
กระทู้: 737
หัวข้อเริ่มต้น
Honorable Member
เข้าร่วม: 1 ปี ที่ผ่านมา

เนื่องจากกระทู้ร้องเรียนของผมเทศบาลฯ รับเรื่องแล้ว ... แต่ไม่ทำอะไร
พอติดตามทวงถามบ่อยๆ ก็ได้ถูกบล็อคไปแล้ว

จึงขออนุญาตสื่อสารความทุกข์ร้อนบ้าง (ผ่านช่องทางนี้)
เพื่อให้เห็นพฤติกรรมการทำงานของทางเทศบาลฯ
ที่ไม่จริงจังในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  (ครับ)

มีดังนี้.-
ซอยมหาชัย 5/4 เป็นถนนสาธารณะ อยู่ในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบของเทศบาล ฯ
เมื่อมีผู้ฝ่าฝืนกฎหมายใช้ทางสาธารณะเป็นที่จอดรถยนต์ส่วนตัวเป็นประจำ (ถาวร)
ส่งหลักฐานคลิปวิดีโอเห็นป้ายทะเบียนชัดเจนให้แล้ว (หลายครั้ง)
เทศบาลฯ ยังคงละเว้นการปฎิบัติหน้าที่

หน่วยงานราชการ ฯ  มีนิสัยเกี่ยงงานให้ผู้อื่น ชอบหลีกหนีภาะหน้าที่ในการแก้ไขปัญหา
รองนายกเทศมนตรี ฯ ทำหนังสือแจ้งผมว่าถ้าเดือดร้อนจริงก็ให้แจ้งความกับตำรวจ

ผมร้องทุกข์ไปที่ตำรวจภูธรนครราชสีมา ก่อนหน้านี้แล้วหลายครั้ง
ตำรวจจราจรไม่ดำเนินการให้ความช่วยเหลือบังคับใช้กฎหมาย
แล้วก็ยังแนะนำให้ร้องเรียนไปที่เทศบาลฯ เกี่ยงกันไป เกี่ยงกันมา

ขอประนามผู้บริหาร เทศบาลนครนครราชสีมา ที่มีส่วนรับผิดชอบ ทุกๆ ท่าน
อย่าผลักภาระความรับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่กันจนเคยชิน

ถ้าไม่สามารถหาวิธีบริหารจัดการแก้ไขปัญหาเดือดร้อนของประชาชน
ยังคงนิ่งเฉยปล่อยให้คนเห็นแก่ตัวไม่กี่คน
ใช้ถนนสาธารณะเป็นที่จอดรถยนต์ส่วนตัวถาวรได้
ก็จะเกิดการกระทำตามอย่างสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนมากยิ่งๆขึ้น

พวกท่านไม่มีจิตสำนึกรับรู้ลงมือทำจริงเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาสังคม
หรือ ไม่มีความสามารถที่จะหาวิธีจัดการกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายได้
ก็สมควรลาออกจากตำแหน่งหน้าที่ไปเถอะครับ 
เสียดายงบประมาณค่าตอบแทน

เจ้าของรถยนต์ที่เห็นแก่ตัว ยึดพื้นที่ถนนสาธารณะ ซอยมหาชัย 5/4 เป็นที่จอดรถยนต์ของตัวเองถาวร
พื้นผิวจราจรสูญเสียไปครึ่งหนึ่งให้กับพวกสันดานเห็นแก่ตัว และ เป็นการกระทำผิดฝ่าฝืนกฎหมาย 
ร้องเรียนเทศบาลฯ หลายครั้ง ก็ถูกบล็อคข้อความ ปล่อยปะละเลย ละเว้นการปฎิบัติหน้าที่
ทำให้คนทำผิดกฎหมายระบาดไปทั่ว บ้านเมืองชุมชนผู้อยู่อาศัยเดือดร้อน

 
ขอส่งคลิปวิดีโอเป็นหลักฐานล่าสุดเป็นปัจจุบัน ตามลิงค์ที่ส่งมาด้วย
https://youtu.be/b8Dm9eSRQ_I

วันดีคืนดี ... มันก็จอดกันส่องฝั่งเลย " ถนนถูกปิดตาย "
ฝากถามไปยัง ท่านนายกเทศนนตรีฯ และ รองนายก ฯ ผู้รับมอบหมาย
ถ้าซอยที่บ้านของท่านมีสถานการณ์แบบนี้ จะปล่อยเลยตามเลยได้ไหม ?
ดู ... คลิปวิดีโอ (ตามลิงค์)
https://youtu.be/L2ZZL0XWl4A

คนโคราช ... บ้าน(ฉัน) ... เอง

ตอบ
หน้า 1 / 13
แบ่งปัน: