การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

ข้อร้องทุกข์ของประชาชน ไม่ควรปฎิเสธด้วยคำตอบ " ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ "

หน้า 13 / 13

rewatr
กระทู้: 737
หัวข้อเริ่มต้น
Honorable Member
เข้าร่วม: 1 ปี ที่ผ่านมา

ท่านนายกเทศมนตรี และ คณะ ฯ

การเข้ามารับตำแหน่งหน้าที่บริหารกิจการบ้านเมือง
อย่ามุ่งหวังแต่เกียรติยศศักดิ์ศรีและผลประโยชนส่วนตนที่จะได้รับ
ต้อง ... เสียสละอุทิศตนดูแลให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาสังคม
เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชนด้วย

เมื่อประชาชนมีทุกข์ร้อนและร้องเรียนขอความช่วยเหลืออย่านิ่งดูดาย
อย่าปฎิเสธเกี่ยงกันทำงานและผลักภาระให้ประชาชนหรือหน่วยงานอื่นไปทำแทน
" แย่มาก ๆ "

ตอบ
rewatr
กระทู้: 737
หัวข้อเริ่มต้น
Honorable Member
เข้าร่วม: 1 ปี ที่ผ่านมา
ตอบ
rewatr
กระทู้: 737
หัวข้อเริ่มต้น
Honorable Member
เข้าร่วม: 1 ปี ที่ผ่านมา

มีเพื่อนส่งคลิปมาให้ผมฟัง
ยามไร้ที่พึ่งพา สำหรับผมช่วยระบายความทุกข์ร้อนได้บ้าง
แม้จะไม่ช่วยแก้ไขปัญหาให้จบไป

นำมาแชร์เพื่อเตือนสติ "เจ้าหน้าที่"
เป็นบทเพลงของศิลปินตรีคนรุ่นใหม่
ที่กำลังมาแรง (ครับ)
ลองฟังกันดู

https://youtu.be/dNXMKPjuSqo

ตอบ
rewatr
กระทู้: 737
หัวข้อเริ่มต้น
Honorable Member
เข้าร่วม: 1 ปี ที่ผ่านมา

ตื่น และ รับผิดชอบในหน้าที่

ตอบ
หน้า 13 / 13
แบ่งปัน: