การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

[แก้ไขแล้ว] อยากให้มีการแก้ปัญหาตัวเงินตัวทองในคูเมือง ที่นับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ (ควรประสานกรมปศุสัตว์ให้เข้ามาช่วย)


Pannatorn
กระทู้: 19
หัวข้อเริ่มต้น
Active Member
เข้าร่วม: 2 ปี ที่ผ่านมา

ปัจจุบัน ในคูเมืองรอบๆเมืองโคราช มีตัวเงินตัวทองอาศัยอยู่จำนวนมาก และยิ่งนับวันก็จะมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ทัศนียภาพไม่น่ามอง ทำให้สิ่งต่างๆในคูเมืองเกิดการเสียหาย เช่น กัดกินสัตว์น้ำอื่นๆในคูเมือง, ทำลายขอบคันหินริมคูเมืองจนชำรุด, ขึ้นไปนอนบนท่อน้ำพุในคูเมือง ส่งผลให้น้ำพุชำรุดบ่อย เป็นต้น และในบางครั้งตัวเงินได้ทองได้สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน เช่น ขึ้นมานอนบนทางเท้า, คลานข้ามถนนมายังบ้านเรือนประชาชน เป็นต้น จึงอยากให้ทางเทศบาลได้รีบวางแผนแก้ปัญหานี้โดยเร็ว เพราะถ้าปล่อยไว้ต่อไปเรื่อยๆจะยิ่งแก้ปัญหายากขึ้น เพราะจำนวนตัวเงินตัวทองจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ ลำพังเทศบาลหน่วยงานเดียวอาจจะแก้ปัญหานี้ไม่ได้ จึงอยากให้มีการประสานกรมปศุสัตว์ให้เข้ามาช่วยด้วย เพื่อระดมความคิดในการแก้ปัญหา เช่น วิธีการกำจัดที่ถูกต้อง, วิธีลดการแพร่พันธ์ หรือสถานที่รองรับเมื่อต้องมีการขนย้ายตัวเงินตัวทอง เป็นต้น  

รบกวนทางเทศบาลช่วยพิจารณาครับ

2 ตอบกลับทั้งหมด
admin1
กระทู้: 319
Admin
Reputable Member
เข้าร่วม: 2 ปี ที่ผ่านมา

รับเรื่องดังกล่าวแล้ว จะนำแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ

ตอบ
admin1
กระทู้: 319
Admin
Reputable Member
เข้าร่วม: 2 ปี ที่ผ่านมา

ดำเนินการเรียบร้อยแล้วค่ะ 

ตอบ
แบ่งปัน: