การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

เรียนนายกเทศมนตรีฯ

113 โพสต์
1 ผู้ใช้
0 Likes
554 เข้าชม
rewatr
กระทู้: 760
หัวข้อเริ่มต้น
Prominent Member
เข้าร่วม: 1 ปี ที่ผ่านมา
ตอบ
rewatr
กระทู้: 760
หัวข้อเริ่มต้น
Prominent Member
เข้าร่วม: 1 ปี ที่ผ่านมา

เทศบาลนครนครราชสีมา และ ตำรวจภูธรนครราชสีมา
ต้องบูรณาการการทำงาน
โดยบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนกระทำความผิด
เพื่อมิให้ย่ามใจทำผิดตามอย่างกันมากยิ่งขึ้นจนเป็นสันดาน
การจอดรถกีดขวางทางจราจร ในถนนสาธารณะ ซอยคับแคบ
สร้างความเดือดร้อนให้สังคมโดยรวม

ตอนนี้ ... ตำรวจเริ่มขยับแล้ว (ดูคลิปที่ส่งมาด้วย)

ท่านนายกเทศมนตรี เทศบาลนครนครราชสีมา
ก็ควรสนับสนุนช่วยกันด้วยอย่านิ่งดูดาย

เพื่อสร้างความผาสุขให้กับประชาชนคนในชุมชน
ทำหน้าที่ของท่านกันเถอะน่ะ
อย่าให้ต้องเรียกร้องบ่อยหลาย

เฮ้อ !

https://youtu.be/0g6UNA4roX8

ตอบ
rewatr
กระทู้: 760
หัวข้อเริ่มต้น
Prominent Member
เข้าร่วม: 1 ปี ที่ผ่านมา

ตื่น ! และ ทำงาน !

ตอบ
rewatr
กระทู้: 760
หัวข้อเริ่มต้น
Prominent Member
เข้าร่วม: 1 ปี ที่ผ่านมา

ท่านนายกเทศมนตรี และ คณะ ฯ

การเข้ามารับตำแหน่งหน้าที่บริหารกิจการบ้านเมือง
อย่ามุ่งหวังแต่เกียรติยศศักดิ์ศรีและผลประโยชนส่วนตนที่จะได้รับ
เสียสละอุทฺศตนดูแลให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาสังคม
เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชนด้วย

เมื่อประชาชนมีทุกข์ร้อนและร้องเรียนขอความช่วยเหลืออย่านิ่งดูดาย
อย่าปฎิเสธเกี่ยงกันทำงานและผลักภาระให้ประชาชนหรือหน่วยงานอื่นไปทำแทน
แย่มาก ๆ

ตอบ
rewatr
กระทู้: 760
หัวข้อเริ่มต้น
Prominent Member
เข้าร่วม: 1 ปี ที่ผ่านมา

ท่านนายกเทศมนตรี และ คณะ ฯ

การเข้ามารับตำแหน่งหน้าที่บริหารกิจการบ้านเมือง
อย่ามุ่งหวังแต่เกียรติยศศักดิ์ศรีและผลประโยชนส่วนตนที่จะได้รับ
ต้อง ... เสียสละอุทิศตนดูแลให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาสังคม
เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชนด้วย

เมื่อประชาชนมีทุกข์ร้อนและร้องเรียนขอความช่วยเหลืออย่านิ่งดูดาย
อย่าปฎิเสธเกี่ยงกันทำงานและผลักภาระให้ประชาชนหรือหน่วยงานอื่นไปทำแทน
" แย่มาก ๆ "

ตอบ
หน้า 22 / 23
แบ่งปัน: