12ก.ค.62 อบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษในยุคไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องประชุมโรงแรมวีวัน