2 ก.ค.2562 ท.4คว้า11รางวัลในมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น​ โรงเรียนเทศบาล 4