2 ส.ค.62 โรงเรียนเทศบาล 2(วัดสมอรายจัดกิจกรรม “สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ”